BOKNINGSVILLKOR

 

PAKETRESA - FREEBIRDS

 (SILDRET & BORGEN)

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är No Connection
Tel: 072 033 76 71, Email: info@no-connection.se

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvara själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Du får ej låta fler personer övernatta i boendet än vad du uppgav vid bokningstillfället.

• Överträdelse mot rökförbud i stugan debiteras med en avgift från 2000 kr.

• Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

Bokning & Betalning

När du bokar så betalar du 15% av den totala summan för att säkra din plats & bokning (via faktura) När du betalat denna summan skickas en bokningsbekräftelse till dig. Resterande belopp faktureras till dig 8 veckor innan ankomst och ska betalas senast 30 dagar innan ankomst . Sker bokningen inom 30 dagar från ankomstdatum så betalas hela beloppet direkt. Du ska betala det pris som är fakturerat för din bokning, plus eller minus ev ändringar av skatter eller andra oförutsedda kostnader som inträffar. Betalningen sker till oss inom de datum som framgår på fakturan/bekräftelsen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningssavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av bokningens slutlikvid, så räknas detta som en avbeställning från din sida.

 

Vad gäller vi avbokning?

Du kan avboka din vistelse utan extra kostnad fram till 30 dagar innan ankomst (minus 250:- i administrativ kostnad som är bindande vid bokning) Vid avbokning senare än 30 dagar innan ankomst så behåller No Connection 100% av värdet på bokningen. Undantag gäller vid uppvisat sjukintyg.

Notera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från No Connection. 

 

Vad har jag för rättigheter?
Om No Connection inte tillhandahåller stugan i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit nyttjat.

Vad händer om jag skadar mig eller tappar bort mina saker?

No Connection kan inte ta på sig ansvar för eventuella kostnader som uppstått vid skada eller förlust av personlig egendom. I händelse av sjukdom eller olycka som kräver evakuering av gäst ligger betalningsansvaret hos gästen själv. Vissa aktiviteter kan innebära risktagande om våra säkerhetsrutiner inte följs. Om skada skulle uppstå vid deltagande vid våra aktiviteter som inte beror på felaktigt hanterande av material orsakat av oss kan No Connection inte hållas ansvarig. Det är bra att kolla över din olycksfallsförsäkring innan du du reser iväg på en resa. 

Vi är skyldiga att se till:

Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. Att köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

Att du får disponera stugan från kl 15.00 ankomstdagen till kl 13.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Force Majure

Observera att No Connection inte kan hållas ansvarig för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte råder över, till exempel krig, brand, arbetsmarknadskonflikter och strejker, naturkatastrofer, tekniska problem, transportsvårigheter, myndighetsbeslut, pandemiska utbrott, terroristattentat eller liknande oförutsedda händelser. Vi ber om förståelse för detta och hänvisar dig till ditt försäkringsbolag.

Övrigt.

- Städning ingår i priset. (Ej disk)

- Sängkläder finns på plats. (Handdukar tas med av gäst)

- Stugan tillåter djur (Men kräver en förfrågan) 

- Alla aktiviteter som finns på eran bucketlist sker på egen risk. 

- Ni ansvarar själva för hantering av råvaror och maten ni tillagar. 

- 8 veckor innan avfärd så skickar vi all information nu behöver inför er resa mot Älvdalen.

Bokar ni inom 8 veckor skickas den informationen direkt.

Alkohol & drogpolicy: 

Det är tillåtet att ta med sig egen dryck om det sker ansvarsfullt och inte stör omgivningen på något sätt. 

Det är ej tillåtet att ta med eller förtära droger.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Utgivare och paketarrangör: No Connection

Med Paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal har träffats och som består av flera olika delar, exempelvis transport eller boende eller någon av dessa tjänster i kombination med någon annan turisttjänst. Boende i kombination med guidning, mat, aktiviteter el. dyl. kan alltså utgöra paketresa under förutsättning att arrangemanget pågår mer än 24 timmar eller inkluderar övernattning, turisttjänsten inte utgör en oväsentlig del av arrangemanget samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller skilda priser som är kopplade till varandra. Enbart hyra av logi såsom stughyra är inte en paketresa.

Som arrangör ansvarar No Connection gentemot Dig för vad Du har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för No Connection, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och du tydligt informeras om ändringen. No Connection reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är No Connection skyldiga att se till:

Att du får en bekräftelse på din bokning och andra nödvändiga handlingar.

Att information lämnas om hur betalning ska ske och du i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för Paketresan.

Att Paketresan stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. 

BOKNINGSVILLKOR

PAKETRESA - GRUPPÄVENTYR & RETREATS

 (INTO THE WILD, WILD WOMEN & THE CALM DOWM)

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är No Connection
Tel: 072 033 76 71, Email: info@no-connection.se

Bokning, betalning och bokningsbekräftelse

Du betalar hela beloppet vid bokningstillfället. När du har gjort din bokning så får du en bekräftelse på din bokning. Inom en dag skickas även mer praktisk information om resan till dig via mejl och förslag på en packningslista. 

(Läs mer om avbokning & ombokning längre ner)

 

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. För att boka med No Connection måste du vara 18 år. Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar i samband med bokning är korrekta. Du skall vid bokningstillfället uppge om du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till dig. Aktuell ankomsttid & avresetid anges på bekräftelsen.

Ändring av bokning & Ombokning

Du kan ej omboka ett äventyr eller retreat.

Skulle du vilja boka ett annat retreat så behöver du först avboka och sen boka på nytt.

Läs vad som gäller vid avbokning. Väljer du att boka ett annat retreat så förflyttas bokningsavgiften automatiskt.

 Avbokning

Du kan avboka fram till 30 dagar innan ankomst. Om avbokning sker efter det så behåller No Connection 100% av värdet på bokningen. Om du väljer att avboka så tar vi alltid en administrativ avgift på 250SEK som är bindande vid bokning. Undantag gäller alltid vid uppvisat sjukintyg, då får du tillbaka 100% av avgiften. Notera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från No Connection. 

Force Majure

Observera att No Connection inte kan hållas ansvarig för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte råder över, till exempel krig, brand, arbetsmarknadskonflikter och strejker, naturkatastrofer, tekniska problem, transportsvårigheter, myndighetsbeslut, pandemiska utbrott, terroristattentat eller liknande oförutsedda händelser. Vi ber om förståelse för detta och hänvisar dig till ditt försäkringsbolag.

Övrigt

No Connection 910912-2367 förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda deltagare, vid väderförhållande som kan innebära en säkerhetsrisk. I dessa fall försöker vi hitta ett annat passande tillfälle att genomföra aktiviteten. Om deltagaren inte kan flytta till ett annat tillfälle betalas hela beloppet tillbaka.

Se alltid över din reseförsäkring innan du åker.

Alkohol & drogpolicy: 

Det är ej tillåtet att ta med eller förtära alkohol/droger på våra äventyr och retreats.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Utgivare och paketarrangör: No Connection

Med Paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal har träffats och som består av flera olika delar, exempelvis transport eller boende eller någon av dessa tjänster i kombination med någon annan turisttjänst. Boende i kombination med guidning, mat, aktiviteter el. dyl. kan alltså utgöra paketresa under förutsättning att arrangemanget pågår mer än 24 timmar eller inkluderar övernattning, turisttjänsten inte utgör en oväsentlig del av arrangemanget samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller skilda priser som är kopplade till varandra. Enbart hyra av logi såsom stughyra är inte en paketresa.

Som arrangör ansvarar No Connection gentemot Dig för vad Du har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för No Connection, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och du tydligt informeras om ändringen. No Connection reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är No Connection skyldiga att se till:

Att du får en bekräftelse på din bokning och andra nödvändiga handlingar.

Att information lämnas om hur betalning ska ske och du i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för Paketresan.

Att Paketresan stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. 

Läs mer under varje enskilt äventyr/retreat vad som ingår i dom olika paketen. 

BOKNINGSVILLKOR

BOENDEPAKET  

NAVARDALEN VILDMARKSSTATION

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är No Connection
Tel: 072 033 76 71, Email: info@no-connection.se

Bokning & Betalning

För enskilda rum, stuga eller flotte:

Hela summan betalas vid bokningstillfälle. När du betalat skickas en bokningsbekräftelse till dig. 

 

Detta gäller om du bokar hela anläggning: 

Hela summan betalas vid bokningstillfälle. När du betalat skickas en bokningsbekräftelse till dig.

Vill du boka hela anläggningen, skicka en förfrågan till info@no-connection för offert.

Betalning sker via faktura.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar i tid har vi rätt att stryka din bokning.

Om du missar betalningen av bokningens slutlikvid, så räknas detta som en avbeställning från din sida.

 

Avbokningsvillkor

För enskilda rum, stuga eller flotte:

Du kan avboka din vistelse & få tillbaka 100% av betalningen fram till 14 dagar innan ankomst.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan ankomst så behåller No Connection 100% av värdet på bokningen.

Undantag gäller vid uppvisat sjukintyg.

 

Detta gäller om du bokar hela anläggning:

Du kan avboka din vistelse & få tillbaka 85% av fullständigt pris fram till 30 dagar innan ankomst. No Connection erhåller en bokningsavgift på 15% av den totala kostnaden.

Vid avbokning senare än 30 dagar innan ankomst behåller No Connection 100% av värdet på bokningen.

Undantag gäller vid uppvisat sjukintyg.

Vad har jag för rättigheter?
Om No Connection inte tillhandahåller stugan, rummet/en eller flotten i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit nyttjat.

 

Vad händer om jag skadar mig eller tappar bort mina saker?

No Connection kan inte ta på sig ansvar för eventuella kostnader som uppstått vid skada eller förlust av personlig egendom. I händelse av sjukdom eller olycka som kräver evakuering av gäst ligger betalningsansvaret hos gästen själv. Vissa aktiviteter kan innebära risktagande om våra säkerhetsrutiner inte följs. Om skada skulle uppstå vid deltagande vid våra aktiviteter som inte beror på felaktigt hanterande av material orsakat av oss kan No Connection inte hållas ansvarig. Det är bra att kolla över din olycksfallsförsäkring innan du du reser iväg på en resa. 

Vi är skyldiga att se till:

Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. Att köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

Att du får tillgång till ditt boende från kl 15.00 ankomstdagen till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Force Majure

Observera att No Connection inte kan hållas ansvarig för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte råder över, till exempel krig, brand, arbetsmarknadskonflikter och strejker, naturkatastrofer, tekniska problem, transportsvårigheter, myndighetsbeslut, pandemiska utbrott, terroristattentat eller liknande oförutsedda händelser. Vi ber om förståelse för detta och hänvisar dig till ditt försäkringsbolag.

Övrigt.

- Anläggningen är skärmfri. Telefoner och övrig teknologi lämnas in vid ankomst. 

(Nödtelefon ska alltid finnas på plats/anläggningen)

- Hantering av köksutrustning, råvaror & livsmedel sker på egen risk.

- Se över din reseförsäkring innan du åker.

- Alla aktiviteter på anläggning eller i anslutning till anläggningen sker på egen risk. 

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda rummet och anläggningen väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten, rummet eller anläggningen och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får ej låta fler personer övernatta i boendet än vad du uppgav vid bokningstillfället.

Överträdelse mot rökförbud i stugan debiteras med en avgift från 2000 kr.

Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

Alkohol & drogpolicy: 

Boendepaket: Det är tillåtet att ta med sig egen dryck om det sker ansvarsfullt och inte stör omgivningen på något sätt. 

Vi tillåter absolut INTE högljudda fester eller störande beteende. Du får inte vara märkbart berusad. 

Navardalen är en plats för avkoppling och lugn och ro. 

Övriga evenemang/aktiviteter/retreats & äventyr: Läs vad som gäller under varje enskilt evenemang.

Vi tillåter i dom flesta fall inte alkohol.

Det är aldrig tillåtet att ta med eller förtära droger. 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Utgivare och paketarrangör: No Connection

Med Paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal har träffats och som består av flera olika delar, exempelvis transport eller boende eller någon av dessa tjänster i kombination med någon annan turisttjänst. Boende i kombination med guidning, mat, aktiviteter el. dyl. kan alltså utgöra paketresa under förutsättning att arrangemanget pågår mer än 24 timmar eller inkluderar övernattning, turisttjänsten inte utgör en oväsentlig del av arrangemanget samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller skilda priser som är kopplade till varandra. Enbart hyra av logi såsom stughyra är inte en paketresa.

Som arrangör ansvarar No Connection gentemot Dig för vad Du har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för No Connection, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och du tydligt informeras om ändringen. No Connection reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är No Connection skyldiga att se till:

Att du får en bekräftelse på din bokning och andra nödvändiga handlingar.

Att information lämnas om hur betalning ska ske och du i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för Paketresan.

Att Paketresan stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.