Allmänna villkor (Bokning av Freebirds)

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är No Connection
Tel: 072 033 76 71, Email: info@no-connection.se

Vad har jag för skyldigheter?

• Du måste vårda stugan väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvara själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

• Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Du får ej låta fler personer övernatta i boendet än vad du uppgav vid bokningstillfället.

• Överträdelse mot rökförbud i stugan debiteras med en avgift från 2000 kr.

• Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningssavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av bokningens slutlikvid, så räknas detta som en avbeställning från din sida.

När och till vem ska jag betala?

Du ska betala det pris som är fakturerat för din bokning, plus eller minus ev ändringar av skatter eller andra oförutsedda kostnader som inträffar. Betalningen sker till bokningsstället inom de datum som framgår på fakturan/bekräftelsen.

 

Vad gäller vi avbokning?

  • Vid avbokning gjord senare än 5 veckor innan ankomst så betalas inte bokningsavgiften tillbaka. 

  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan ankomst så behåller No Connection 100% av värdet på bokningen. Undantag gäller vid uppvisat sjukintyg.

 

Vad har jag för rättigheter?
Om No Connection inte tillhandahåller stugan i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit nyttjat.

Vad händer om jag skadar mig eller tappar bort mina saker?

No Connection kan inte ta på sig ansvar för eventuella kostnader som uppstått vid skada eller förlust av personlig egendom. I händelse av sjukdom eller olycka som kräver evakuering av gäst ligger betalningsansvaret hos gästen själv. Vissa aktiviteter kan innebära risktagande om våra säkerhetsrutiner inte följs. Om skada skulle uppstå vid deltagande vid våra aktiviteter som inte beror på felaktigt hanterande av material orsakat av oss kan No Connection inte hållas ansvarig. Det är bra att kolla över din olycksfallsförsäkring innan du du reser iväg på en resa. 

Som Förmedlare är vi skyldiga att se till:

• Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. Att köpta tjänster stämmer med beskrivningen

• Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

• Att du får disponera stugan från kl 15.00 ankomstdagen till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Vad händer vid Krig, naturkatastrofer, strejker mm?

Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt,
längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat.

Övrigt.

- Städning ingår i priset. (Ej disk)

- Sängkläder finns på plats.

- Stugan tillåter djur (Men kräver en förfrågan) 

- Alla aktiviteter som finns på eran bucketlist sker på egen risk. 

- Ni ansvarar själva för hantering av råvaror och maten ni tillagar.